ECDI-2 lühiversioon 2015 Summ-Summ

Hea lapsevanem!

Tartu Ülikooli arengupsühholoogid töötavad välja lühikest sõeltesti 2- 3aastaste laste kõne ja suhtluse arengu uurimiseks.

Palun täitke test juhul, kui Teie lapse vanus jääb 20 kuu (1a 8kuu) kuni 36 kuu (3a) vahele.  Uurimuses osalemisega aitate kaasa eesti laste kõne arengu hindamismeetodite loomisesse.

Testi täites mõelge, milliseid sõnu ja väljendeid Teie laps praegu ise kasutab, ilma teiste inimeste poolt öeldut järele kordamata. Palun täitke test ka juhul, kui Teie laps ei ütle veel ühtegi sõna. Testi täitmine võtab umbes 15-20 minutit. 

Testi täitmine on vabatahtlik ning Te võite uurimuses osalemisest igal hetkel loobuda. Andmeid analüüsitakse anonüümselt,  s.t. Teie lapse tulemusi näevad ainult selle uurimusega seotud inimesed. Soovi korral anname Teile tagasisidet (2-3 kuu jooksul) Teie lapse kõne ja suhtlusoskuste kohta. Tagasiside saadame e-posti aadressile, mille saate kirja panna taustaandmetesse.

 

Testi täitmisega kinnitate, et Teid on informeeritud käesolevast uuringust ning Te olete teadlik läbiviidava uurimistöö eesmärgist ja uuringu metoodikast.

 

Testi täitmisel tekkivate küsimuste korral saate täiendavat informatsiooni uuringu teostajatelt:

Doktorant Ada Urm e-mail Ada.Urm@ut.ee, telefon 737 5902

Professor Tiia Tulviste e-mail Tiia.Tulviste@ut.ee, telefon 7375906

 

 

Uuringut teostatakse koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.