Õpetaja väsimuse küsimustik

Küsimustik on valminud Astra Schultsi eestvedamisel projekti Pidepunkt raames koostöös HTK spetsialistidega 07. oktoobril 2011. a.

Ülemäärane väsimus võib olla stressi tunnuseks. Väsimus võib olla kõiki eluvaldkondi hõlmav, aga võib olla seotud ka ühe või mõne spetsiifilisema valdkonnaga. Nii võib väsimust jagada nelja kategooriasse – füüsiline, sotsiaalne, emotsionaalne ja intellektuaalne väsimus. Iga väsimuse liigi puhul sobivad leevenduseks erinevad tegevused. Väsimuse leevendamine ja ennetamine aitavad omakorda vältida stressi ning läbipõlemist.