Kognitiivsed ja isiksuslikud tegurid sotsiaalmeedia ja nutitelefoni kasutuses

Palume Teil tähelepanelikult läbi lugeda järgnev teave Tartu Ülikooli teadlaste poolt läbiviidavast uurimisprojektist „Kognitiivsed ja isiksuslikud tegurid sotsiaalmeedia ja nutitelefoni kasutuses“, et saaksite anda oma informeeritud nõusoleku selles osalemiseks.

Uurimuse eesmärk on uurida nutitelefoni kasutamisega seotud individuaalseid erinevusi psühholoogilistes konstruktides. Selleks palume uuringus osalejal täita ära siin keskkonnas olev küsimustik. Küsimustiku täitmine võib võtta keskmiselt aega umbes 30-40 minutit.

Käesolevaga palume Teie luba kasutada kogutud andmeid anonüümselt õppe‐ja teadustöö huvides. Kõik uuringu käigus kogutud andmed on konfidentsiaalsed. Neid analüüsitakse anonüümsel kujul Tartu Ülikoolis ega avaldata Teie loata isikut tuvastada võimaldaval kujul mitte kellelegi väljaspool uurijaid. Uuring on kooskõlastanud Tartu Ülikooli Inimuuringute eetika komiteega.

Uurimisprojektis "Kognitiivsed ja isiksuslikud tegurid sotsiaalmeedia ja nutitelefoni kasutuses" osalemine on vabatahtlik. Kui Te mingil põhjusel enam uuringus osaleda ei taha, võite uuringus osalemisest loobuda mis tahes ajal.

Lisainfo saamiseks pöörduge uuringu läbiviija Dmitri Rozgonjuki poole allpool toodud meiliaadressil: dmroz@ut.ee.

TÄHELEPANU! Pärast ühel lehel olevatele küsimustele vastamist ning järgmisele lehele liikumist ei ole enam võimalik eelmisele lehele tagasi minna.

Uuringus osalemise alustamisega olen nõus osalema eelpool kirjeldatud uurimuses ning luban kasutada kogutud andmeid anonüümselt õppe‐ja teadustöö huvides.